Обществен съвет

Председател: Петя Ангелова Лилова

Членове: 1.Кремена Костова Георгиева

2.Ирена Георгиева Петкова

3.Веселка Красимирова Петкова

4.Виолета Йорданова – Представител на финансиращия орган